Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7744:2013 cho sản phẩm gạch Terrazzo

gach lat via he an son

Tiêu chuẩn mới nhất đang có hiệu lực cho sản phẩm gạch Terrazzo hiện nay là TCVN 7744:2013 được An Sơn áp dụng và đạt chuẩn.

gach lat via he an son

Kích thước cơ bản của sản phẩm

Bảng 1: Kích thước cơ bản của gạch Terrazzo

Kích thước tính bằng milimét

Kích thước cạnh bên Hình vuông Hình chữ nhật
200 x 200250 x 250

300 x 300

333 x 333

400 x 400500 x 500

600 x 600

250 x 500300 x 600

400 x 600

Chiều dày (*)
(*) Do nhà sản xuất quy định

 

Các thông số kỹ thuật

Bảng 2: Sai lệch cho phép về kích thước sản phẩm

Tên tiêu chí Mức
Sai lệch chiều dài cạnh, %, không lớn hơn 0,3
Sai lệch chiều dày viên gạch, mm–          Đối với chiều dày < 40=” ” mm,=” ” không=” ” lớn=” “>

–          Đối với chiều dày ≥ 40 mm, không lớn hơn

± 2mm

± 3mm

Sai lệch độ thẳng cạnh, %, không lớn hơn 0,3
Sai lệch độ phẳng mặt, %, không lớn hơn 0,3
Chiều dày lớp mặt, mm, không nhỏ hơn–          Đối với sản phẩm không lát trực tiếp lên lớp nền

–          Đối với sản phẩm lát trực tiếp lên lớp nền

4

8

Các chỉ tiêu cơ lý

Bảng 3 – Các chỉ tiêu cơ lý của gạch Terrazzo nội thất (Gạch dùng lát trong nhà)

Tên chỉ tiêu Mức
1. Độ hút nước bề mặt, của từng mẫu– Theo diện tích bề mặt, g/cm2, không lớn hơn

– Theo khối lượng, %, không lớn hơn

0,4

8

2. Độ chịu mài mòn– Mài mòn sâu, mm, không lớn hơn a)

– Mài mòn mất khối lượng bề mặt, g/cm2, không lớn hơn

25

0,5

3. Độ bền uốn, MPa– Trung bình, không nhỏ hơn

– Của từng mẫu, không nhỏ hơn

5,0

4

 Bảng 4: Chỉ tiêu độ chịu mài mòn và độ bền uốn của gạch terrazzo ngoại thất (Gạch dùng lát bên ngoài nhà)

Tên chỉ tiêu Mức chỉ tiêu
Loại 1 Loại 2 Loại 3
1. Độ chịu mài mòn– Mài mòn sâu, mm

– Mài mòn mất khối lượng bề mặt, g/cm2, không lớn hơn

200,4 230,45 260,5
2. Độ bền uốn, MPa
 – Trung bình, không nhỏ hơn 5,0 4,0 3,5
 – Của từng mẫu, không nhỏ hơn 4,0 3,2 2,8

 Bảng 5 – Chỉ tiêu bền thời tiết của gạch Terrazo ngoại thất

Tên chỉ tiêu Mức chỉ tiêu
Loại 1 Loại 2
1. Mất khối lượng sau khi thử băng giá– Giá trị trung bình, kg/m2, không lớn hơn

– Giá trị của mẫu đơn, kg/m2, không lớn hơn

1

1,5

Không cần
xác định
2. Độ hút nước bề mặt theo khối lượng, %, không lớn hơn Không cần xác định 6

Bài viết tham khảo: https://www.gachviaheanson.com/theo-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-77442013-gach-terrazzo/