SÔNG ĐÀ IDC

29/07/2017
le ra quan du an osimi tower

Công ty cổ phần ANI

Công ty cổ phần ANI tiền thân là Công ty CP Đầu Tư Phát Triển SÔNG ĐÀ (Sông Đà IDC) có trụ sở